ОРАК GDPR решения
EnglishBulgarian

GDPR пакети

PDF Print E-mail
There are no translations available.

ОРАК Инженеринг изразява своята готовност да бъде Ваш партньор в привеждане на дейността на Вашата компания към техническите изисквания на Регламента, заложени в чл. 32 и чл. 17 от Регламента, както следва:

 • Криптиране на базата данни (чл. 32 параграф 1а);
 • Защитено архивиране и автоматично възстановяване на базата данни (чл. 32 параграф 1в);
 • Функционалност за заличаване на лични данни при поискване (съгласно чл. 17 „Право да бъдеш забравен);
 • Своевременна техническа поддръжка с гарантирана устойчивост и наличност (чл. 32 параграф 1б);
 • Процес по редовен GDPR одит на софтуера, съхраняващ лични данни (чл. 32 параграф 1г).

Какво ще получите: 

 • Одит/Самоодит на текущите Ви информационни масиви и идентификация на тези, които съдържат лични данни;
 • Инсталация на ORAK GDPR Drive;
 • Пренос на съдържащите лични данни информационни масиви/бази върху ОРАК GDPR Drive;
 • Активация (по избор) на ОРАК GDPR Assistant;
 • Своевременна техническа поддръжка на и гарантиране на устойчивост и наличност на ОРАК GDPR Assistant.

Орак извършва:
 • Помощ при технически одит относно GDPR нуждите на клиента;
 • Доставя ORAK GDPR Drive готов за инсталация;
 • Съдейства за инсталация на устройството и миграция на масивите Ви, попадащи под GDPR регулация;
 • Активира ОRАК GDPR Assistant годишен пакет за защитено архивиране и автоматично възстановяване;
 • 12 месечни GDPR одита на ORAK GDPR Drive;
 • Осигурява 24/7 обслужване  на всички инциденти по техническо и консултантско обслужване с гарантирано време за реакция;
 • Гарантира  устойчивост и наличност на облачната услуга по защитено архивиране  и автоматично възстановяване ORAK GDPR Assistant.

 

       ПАКЕТ 1 - Еднократно действие       

 • Техническо обезпечаване на изискванията по Регламент чрез доставка на локално записващо устройство ORAK GDPR Drive с функции по криптиране на лични данни

 

        ПАКЕТ 2 - Годишно действие          

 • Техническо обезпечаване на изискванията по Регламент чрез доставка на локално записващо устройство ORAK GDPR Drive с функции по криптиране на лични данни
 • 24/7 облачна услуга по защитено архивиране и автоматично възстановяване на лични данни посредством ORAK GDPR Assistant с осигурени 12-месечни GDPR одита

 

         ПАКЕТ 3 - Годишно действие + Обновяване        

 • Техническо обезпечаване на изискванията по Регламент чрез доставка на локално записващо устройство ORAK GDPR Drive с функции по криптиране на лични данни
 • 24/7 облачна услуга по защитено архивиране и автоматично възстановяване на лични данни посредством ORAK GDPR Assistant с осигурени 12-месечни GDPR одита
 • Възможност за трансформация на текущите Ви информационни системи чрез иновативен продукт или услуга от ОРАК портофлиото* с готови бизнес решения или къстамизирани такива.

 


 

КАК ДА ПОЛУЧИТЕ СВОЯ GDPR ПАКЕТ?

За повече информация относно ОРАК GDPR решенията, посетете нашата официална страница за GDPR: http://gdpr.orakgroup.com
Ако искате да направите директна връзка с нас, може да се обадите на тел. 0886 002 205 или да направите запитване на мейл gdpr@orakgroup.com

 


 

nap22

Contacts | Terms of use | Sitemap | Career |© 2020 ORAK Engineering