Софтуерни решения за Млекопреработка
EnglishBulgarian

Млекопреработка

PDF Print E-mail
There are no translations available.

     Бизнес софтуерът ORAK Manufacture R5 Milk е специално разработен, за да обхване всички производствени и складови процеси при преработката на мляко и произведените млечни продукти - хладилни резервоари, зала за подсирване, нарязване, отделяне на блок сирена и суроватка, зреене, закваска, ферментация, охлаждане, пастьоризация, пакетаж, съхранение, експедиция.


                                                                                               Какво даваме на клиентите си в Млекопреработката?

mlekoprerabotka
 • Осредняване на характеристиките на млякото при смесване на няколко партиди в един хладилен танк;

 • Интеграция в реално време с индустриални компютри (IP65), със сензорен екран в производствените отделения;

  • Индустриалните контролери управляват везна, баркод скенер и етикетиращ принтер;
  • Работниците оперират с опростен интерфейс на български език;
  • Изпълняват операции за Доставка, Производство, Етикетиране, Изписване, Ревизия; 
  • Работа с GS1-128 баркодове, в които се включва информация за код на стоката, партида, срок на годност, количество, температура на съхранение и др.;
  • Интерфейса на индустриалния компютър направлява и контролира работниците, за да не се допускат грешки;
 • Отчитане на заработки на работниците на база извършен брой операции или други критерии. Образуване на бонусно възнаграждение на база заработките;

 • Получаване на информация, на входа към хладилните резервоари и производствените линии от дебитомери; Отчитане по линията дали тече мляко или почистващ агент 

 • Прием и окачествяване – бонификация;

 • Определяне покупната цена на млякото на база измерените характеристики в лабораторията; 

 • Актуализиране на покупната цена на млякото за минал период, на база текущите пазарни условия; 

 • Динамична разходна норма за точно отразяване на всеки един производствен процес, в зависимост от използваните суровини и заданието на технолога; 

 • Среднопретеглена и точна партидна себестойност; 

 • Определяне на точна печалба за стока, група, клиент, доставчик, период, склад и т.н.; 

 • Разпределение на допълнителни разходи върху доставките;

 • Разпределение на общофирмени разходи върху произведената или продадената стока; 

 • Точно позициониране на произведента продукция и суровини в складовете за съхранение;

 • Точна партидна себестойност и печалба на ниво стока, група, склад, клиент;

 • Работа с мобилни терминали (RFID или баркод) в складовите отделения.


   

                                                                                                                Как успешно се справяме с предизвикателствата в сферата на Млекопреработката?

milk_processing

 • Дългогодишният опит в сферата на сферата на Млекопреработката ни помага да разбираме по-добре пазара и нуждите на клиентите си;

 • Тясното сътрудничество с клиента при развитието на продуктите и услугите ни дава ноу-хау и добри практики при управлението на бизнес процесите;

 • Екип от професионалисти, който разбира и отговаря на изискванията на клиентите;

 • Високо качество на предлаганите продукти и услуги;

 • Стабилността и надеждността на базата данни осигурява защитеност на информацията в системата;

 • Ние познаваме спецификите на работата в сектора, затова предоставяме надеждна денонощна поддръжка 24/7.


За Орак в цифри:

 • 19 години на българския и международен пазар;
 • 50 сертифицирани служители;
 • 24/7 интернационална поддръжка и консултации;
 • Представителства и офиси в 9 града в България и в 8 европейски страни, както и в Обединените Арабски Емирства и САЩ;
 • Над 4500 инсталации.

Те ни се довериха:

kondov

            manufacture_7ff           9393_logo


 

nap22

Contacts | Terms of use | Sitemap | Career |© 2020 ORAK Engineering