Често задавани въпроси
EnglishBulgarian

Често задавани въпроси

PDF Print E-mail
There are no translations available.

След като изтече предплатеният период, неизползваните сесии запазват ли се за следващия?

There are no translations available.

Не. Общият брой предплатени сесии по договор се формира за период, за които е заплатен. Неизползваните за този период сесии не преминават автоматично за следващият. При по-дългосрочно предплащане, предимство за клиента е възможността да използва по-голям брой сесии в рамките на по-дълъг интервал от време.

Имам нужда от консултантска помощ във времеви интервал, който е e извън този, обезпечен по договор. Трябва ли да заплатя допълнително услугата и по какви цени?

There are no translations available.

Орак Инженеринг има ангажимент само за часовия интервал посочен в договора. В този интервал Орак Инженеринг се задължава да реагира в срокове и по правила, описани в договора. Генерираните сесии труд не се заплащат само ако са в рамките на този интервал, както и ако не надвишават общият брой на сесиите за предплатения период. За сесиите консултантски услуги, които не са обезпечават от интервала, регламентиран в конкретният клас договор, както и за надвишените брой сесии, клиентът е длъжен да заплати по общите тарифи за консултантски и сервизни услуги на Орак Инженеринг.

Длъжен ли е клиента да плаща абонаментни такси за времето, през което не се ползва от сервизните услуги на Орак Инженеринг?

There are no translations available.

Абонаментният договор е официален ангажимент на Орак Инженеринг да реагира в определени кратки срокове за отстраняването на затрудненията при използването на софтуерните продукти. Абонаментните такси остават дължими за времето, през което клиентът не се е ползвал от сервизните услуги на Орак.

През цялото време на действие на договора Орак Инженеринг гарантира своето навременно съдействие, компетентна намеса, внимание, време и ресурси. Неспазването на сроковете на реакция, определени в приложенията към абонаментния договор, може да бъде санкционирано от клиента с начисляване на  неустойка върху  месечната абонаментна такса.

Имам сключен абонаментен договор клас А и искам да премина на по-нисък клас например Б. Има ли възможност за това и какви стъпки да предприема?

There are no translations available.

Да. Всеки клиент с абонаментен договор, бива включен в схема за логистика и разпределение на ресурси, обезпечаващи условията на сервизиране, с които Орак Инженеринг се е ангажирал. За да гарантира всички тези условия Орак планува ресурсите си в дългосрочен план, минимум на тримесечна база, с което реагира адекватно на променящите се нужди на клиента. Във връзка с това преминаване от по-висок към по-нисък тарифен план става само след тримесечно писмено предизвестие.

Какъв е периодът, за който се предплащат вноските?

There are no translations available.

С оглед оптимално плануване на ресурса и своевременното и коректно обслужване, вноските се предплащат за 3 месеца. Има възможност да се предплати по-дълъг период, при което вие получавате допълнителни отстъпки.

Налага ми се да използвам сервизната услуга възстановяване на физически повредена база данни, която е с фиксирана цена. Как ще бъде таксувана?

There are no translations available.

Ако нямате сключен абонаментен договор, ще ви бъде таксувана по официалните цени на Орак Инженеринг, ако имате такъв ще ви се приспадне като брой сесии, изразходвани при извършване на услугата от предплатените по договора.

При положение, че имам неплатена вноска/и по абонаментният договор, в сила ли са задълженията по него от страна на Орак Инженеринг?

There are no translations available.

Незаплащането на абонаментните такси не води до автоматично прекратяване на договора. Въпреки това Орак Инженеринг има правото да откаже извършването на сервизни услуги в полза на клиента, както и да начисли неустойка върху абонаментната такса за времето на просрочване.

 

nap22

Contacts | Terms of use | Sitemap | Career |© 2020 ORAK Engineering