Софтуерни решения за Пакетажната индустрия
EnglishBulgarian

Пакетажна индустрия

ПДФ Печат Е-мейл

      Интегрираната софтуерна система ORAK Manufacture R5 Packaging за управление на производството, търговията и логистиката в пакетажната индустрия обхваща всички бизнес процеси от заприхождаването на суровините до спедицията на готовите продукти до крайния клиент.


                                                                      Какво даваме на клиентите си в Пакетажната индустрия?

paketajna1

 • Двупосочна интеграция с пълен пакет от операции с индустриални контролери плюс опция за връзка с терминални везни, управление на дозатори и пакетажни линии;

 • Отчитане на пакетираната продукция в реално време;

 • Проследяване на партидни номера във всички производствени цикли и генериране на собствени в приходните процеси;

 • Прогнозна и реална производствена стойност;

 • Прием и окачествяване на продукцията;

 • Пълен набор от търговски операции - консигнации, фактуриране, заявки, инвентаризация, преоценки, разплащания и др.;

 • Автоматично следене на фактурни и стокови наличности;

 • Следене на хронологична стокова и фактурна себестойност;

 • Системни операции за преизчисляване на себестойности;

 • Прогнозиране на критични и максимални количества за всяка стока според набор от търговски документи;

 • Точно позициониране на стоките в склада по палетоместа;

 • Връзка с мобилни устройства за мобилна търговия.


   

Как успешно се справяме с предизвикателствата в Пакетажната инустрия?
 • Дългогодишният опит в сферата на пакетажната индустрия ни помага да разбираме по-добре пазара и нуждите на клиентите си;
 • Тясното сътрудничество с клиента при развитието на продуктите и услугите ни дава ноу-хау и добри практики при управлението на бизнес процесите;
 • Екип от професионалисти, който разбира и отговаря на изискванията на клиентите;
 • Високо качество на предлаганите продукти и услуги;
 • Стабилността и надеждността на базата данни осигурява защитеност на информацията в системата;
 • Ние познаваме спецификите на работата в сектора, затова предоставяме надеждна денонощна поддръжка 24/7.

   paketirane

За Орак в цифри:

 • 19 години на българския и международен пазар;
 • 50 сертифицирани служители;
 • 24/7 интернационална поддръжка и консултации;
 • Представителства и офиси в 9 града в България и в 8 европейски страни, както и в Обединените Арабски Емирства и САЩ;
 • Над 4500 инсталации.


 

nap22