Кариера
EnglishBulgarian

 

ОТВОРЕНИ РАБОТНИ ПОЗИЦИИ ЗА 2019 г.


  •   ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ B2B-СОФТУЕР
Като иновативна и модерна компания, Орак инженеринг през последната една година създаде и обучи екип от изключително успешни търговски представители.

Във връзка с разширяване на пазарните ни позиции,  

Ви предлагаме да приемете предизвикателството и да

станете част от този екип, като кандидатствате за позицията
 

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ В2В-СОФТУЕР – гр. София

    jobs

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

• Активно привличане на нови клиенти;
• Поддържане и развитие на контактите с настоящи партньори и клиенти на компанията;
• Презентиране, изготвяне на оферти и договори, съобразно индивидуалните нужди на клиента;
• Успешно „затваряне“ на сделката с всички формалности.

ИЗИСКВАНИЯ:

• Висше образование;
• Опит на подобна позиция минимум 2 години;
• Високо ниво на вътрешна мотивация,инициативност, постоянство и добро управление на времевия ресурс;
• Отлични умения за водене на преговори, ориентираност към резултати;
• Отлични комуникационни и презентационни способности, умения за работа с клиенти, внимание към детайлите, лоялност и гъвкавост;
• Свидетелство за управление на МПС, кат.В - активен шофьор;
• Отлична компютърна грамотност.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

• Отлични условия на труд
• Възнаграждение: твърда месечна сума и ясни бонусни схеми
• Работа в подкрепящ екип със силен професионален дух
• Възможности за развитие
• Вътрешно фирмени обучения и мероприятия
• Плаващо работно време
• Пътувания в близкия регион

Ако това е работата, която бихте вършили с удоволствие, ще очакваме актуално CV на hr@orakgroup.com 


Документите ще се разглеждат конфиденциално. Всички данни, представени от Вас са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани само за целите на настоящия подбор. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.